Úroková míra

Úroková míra je procentuální sazba, kterou je povinen dlužník platit věřiteli za určité období. Např. úroková míra 5 % z jednoho milionu Kč znamená, že věřitel od dlužníka obdrží 50 000 Kč za každý rok, kdy má dlužník tuto částku zapůjčenu.